Menu Principale  

   

Pubblicità  

   

B-CSP Silki + A

Valutazione attuale:  / 0
ScarsoOttimo 
Dettagli

A+B-CSP SILKI :

*CSPS Nomi e Cognomi + nomi di luogo. lettera A + B

Lettera A

Aba de Mela, località, 401.

Abriu, 365.394.

Achetu Ithoccor, CSPS 14°.

Acketore armentariu, 181.

Aketos sos, 203.

Aketu Bittoria, CSPS 99°.

Aketu Migal, CSPS 99°.

Aketu Migali, CSPS 43°.245.

Ala Bera, 394.

Ala Furatu frate de Bera, 394.

Ala Gedida, mama, de Bera, Maria e Furatu, 394.

Ala Maria sorre de Bera, 394.

Alanpi tramutu de servis CSPS 56°.

Alaterru, iscalas de, località, 285.

Albu Gavini, CSPS 106°.

Albu Gosantina di Janne e Maria Pithiris, CSPS 97°.

Albu Janne, tramutu de servis, CSPS 97°.

Albuthetu, località (abitato?), CSPS 87°.

Albuthetu, monte, *CSPS 134°.

Alexandru, Gimbardu e sa sorre Gemulina, 355.

Aliprandu de Michine, 441.

Amendulas, località, 303.

Andria jacunu 202.

Andria su connatu de Carbone Mariane 193.

Angnesa, apatissa, 439.440.441.

Anna, muiere de Jannellu CSPS 119°.

Ape Migali, (si uccide) 298.

Arave, abitato – de Banjos ad Arave, 412.

Arave, su saltu de, località, 379.

Arcave, de, scu. Gavinu, 351.

Arckehi, su margine, località, 309.

Ardar abitato kertu CSPS 48°.185.300.

Ardu de Janne, 182.

Arenosu, su saltu de, 258.

Argalia Nastasia, 291.

Argata Janne, mandatore de clesia, 342.

Argata Maria, serva, 317.

Argenti Janne, previteru de scu. Paulu. 322.

Argillis Janne, 282.

Argillis Petru servo 181.

Arracanes sos 192.

Arrigu dessu Mare, 314.382.

Arrivacha Gantine, (balivo) de scu. Petru, 410.

Arsumen de Jorgia, Susanna, 356.

Arte Gosantine e Petru, etc. , 205.

Arte Mariane e fiios, 205.

Arulas, abitato, CSPS 96°.

Aspilletu, tufu de, 309

Aspru Ithoccor, donnu, 383.

Atilike, località, 282.

Augustine arkiprete de scu. Gaviniu 352. 366.

Lettera B

Backillu Gosantine, teste, 306.
Bakillu Forasticu, 212.
Bakillu Jacobu, maritu de Susanna Vacca, e fiios, 407.
Bakillu Sardinia, Maria, Petru, Olisave, Ithoccor e Furatu, fiios de Jacobu e de Susanna Vacca, 407.
Bakillu Petru, 386.387.
Bakillu, 196.
Ballare (villaggio), CSPS 117°.
Ballari, villaggio, 249.
Balle de Boe 197.
Balle de Gotoi, località, 420.
Ballenari località 191.
Baluasi(de)Juuanne, abate de Padule, parthizione de servis, CSPS 15°.
Bandinu, teste, 364.
Bandinu Pinna Pisanu, 424.425.
Baniaria, su saltu de, 378.398.
Banjos Vanios ? de Ithoccor, 221.
Baragai de Comita, 299.
Barbaru Istefane 195.
Bardane ( v. Vardane) Comita, testis apatissa Massimilla,CSPS 5°. 202.
Bardane Furatu, su de Sustan, 305.
Bardane Gunnari, calonicu de Bosa, 399.
Bare (de) Gosantine CSPS 85°.
Barithos, o Varirhos (vedi), isclatta de. (schiatta), 284.345.
Barru (de) (Varru) Petru, CSPS 87°.
Barru de Comita, frate de Mariane, 346.
Barru de(Varru) Mariane, portorariu de donnikellu, 282. 346.
Bartolomeu de Vivaldu, ser, priore de Silki, 422.
Bartholumeo, scu. Sa die de, 410.
Barusone (de)Petru (Kitarone?), donnikellu, kertu de servis CSPS 33°.
Barusone , figlio di Gunnari iudike, CSPS 20°. 184. rege, 315.
Barusone de Setilo, 191.
Barusone donnu, CSPS 40°.
Barusone in Salvennor, padre di Mariano giudice, CSPS 38°.
Barusone iudike, de Thori Mariane etc. testes kertu CSPS45°.
Barusone iudike, kertu de servis in Irbosa (vedi DI.STO.SA)CSPS 31°. Teste 287.309.
Barusone iudike, kertu de servis, 42°. Datura 197. kertu 204. postura, 206. in Kitarone, 253. in Nulabros, 271.
Bassu de Novaia, tramutu, 211.
Becla, sa valle, 311.
Belasi(de)Juuanne, apate de Padule, parthizione de servis, CSPS 17°.
Benevenuta apatissa de scu Petru de Silki, 314.382.
Bernagallu, teste, 287.
Bernardu, donnu, priore de su ispitale de Billalba 348.
Berreu Dorveni, comporu, 333.337.
Bessute de Mical, 291.
Bia Maiore, località, 424.
Bikio, macta de, 424.
Bikio Janne, previteru, teste, 304.
Billalba ispitale de, località, 348.
Binias, località, 370.
Biola serva di sca. Maria D’Urgeke, sposa Petru Infante servo di scu. Petru, CSPS 36°.
Bionis, abitato, CSPS 62°.352. sos de Bionis, 352.
Biosevin località 202.
Birillo de Bonose, 291.
Bittoria sca. De Figulinas de Castellu, 341.
Bolike o Volike o Borike Mariane pithinnu, 219.
Bona, sa valle de, 290.
Bonacorsu, previteru de scu. Petru, 439.
Bonasiias, riu de, località, 311.
Bonaventura su de Guthule, 406.
Bonellu procuratore kertu de servis CSPS 42°.
Bonellu ? e fiios suos, 205.
Bonellu…? , kertu de servis, CSPS 102°.
Bonike(de) Jorgi, servu de rennu, CSPS 62°.
Bonosia e fiios suos, 205.
Bonum Ginithu, 441.
Bonuvikinu, località, 311.
Borconani abitato, CSPS 46°.
Borike Barbara, CSPS 106°.
Borike Furatu, kertu de servis, CSPS 106°.
Borike, Jorgia, CSPS 106°.
Bosa 198.404.
Bosa de Domitri 198.
Bosa de Furatu previteru de scu. Petru de Silki. 185.356.358.359.
Bosove (de) Dorgotori (postura; in su saltu de Ersitali), CSPS 113°.
Bosove (de) Mariane, CSPS 87°.
Bosove, abitato, CSPS 87°. 421.
Bosoveckesu donnu 177.300.
Bosoveckesu Gattu 271.
Brunkile, località, 248.
Brunkiles, località 164.351.
Bubate Susanna, 294.
Bubui saltu de , località, 206.
Bukeri, maiore d’iscolca de Kitarone, 201.
Bullu dessu, Guidu, terramannesu, 314.382.
Bulsu, generu de Comita Canbella, 164.

 

 

Diritti Di Copyright : Giuseppe Concas

© : http://www.nominis.net

   

Cerca  

   

Visitatori Online  

Abbiamo 25 visitatori e nessun utente online

   
Copyright © 2023 Nominis.net. Tutti i diritti riservati.
Gestione e Manutenzione REMOTE_PC Contatto : email
© remotepc