Menu Principale  

   

Pubblicità  

   

I-CSP Silki

Valutazione attuale:  / 0
ScarsoOttimo 
Dettagli

I-CSP SILKI : 

Iaca , vadu de, 301.
Ianu Petru Corsellu 201.
Ibili, agitu de, 290.ibeli, 292.
Ibili, località, villaggio, 305.
Icalis Petru, comporu, 210
Imbenia sca. 316.
Imbiricu scu. De Biosei. 202.
Imbiricu(Quirico) di Saurem scu. 289. de Sabren, 293.294.297.305, etc.
Inbiricu, scu. In Savren, 301.
Infante Bittoria (di Jorgi) sposa Gosantine Muthuru, CSPS 30°.
Infante Bonella, di Petru e Maria d’Urgeke, parthitura de servis, CSPS 36°.
Infante Jorgi e Mendalo coiuves(coniugi) de servis, CSPS 30°.
Infante Petru, servus di scu. Petru, sposa Biola , serva di sca. Maria d’Urgeke, CSPS 36°.
Infante Urgekitana, di Petru e Maria d’Urgeke, sposa Furatu servu de rennu, CSPS 37°.
Innoviu, villa, località 204.
Intermontes, su castru de, 293.
Interrivora, località, 285.323.
Iscala de Fustes località 180.186.
Iscala Lancinosa località 198. 404.
Iscanu (de) Comita (postura), *CSPS 125°. Postura 228.358.
Iscanu (de) Comita, *CSPS 135°. 152.153.161. 181.358.
Iscanu d’ Petru 150.
Iscanu d’ Dorgotori. 151.152 etc.
Iscanu de Vittoria, mama de Comita malavidu, postura, 359.
Iscarpa Comita, postura, 240.
Iscarpa Cristofore armentariu de scu. Petru, tramutu CSPS 56°.
Iscarpa Cristofore, maiore de scolca, testis, CSPS 76°.
Iscarpa Dorgotori, su de Gereti, testis, CSPS 104°.
Iscarpa Furatu, *CSPS 124°.
Iscarpa Gosantine prebiteru (tramutu), 124°. Comporu, 201. 363.
Iscarpa Istephane piscopu de scu. Petru de Plovaki, 339.
Iscarpa Jorgi, di Eristala, testis, CSPS 82°. Donnu, previteru de Nulabros, 394.
Iscarpa Jorgi, di Eristala, testis, CSPS 82°.
Iscarpa Justa, *CSPS 124°.
Iscarpa Mikine frate de Petru. 229.
Iscarpa Nicola, *CSPS 124°.
Iscarpa Petru Pedes, maiore d’iscolca, 204, 229.
Iscarpa Petru thoppu, 163.
Iscarpa Petru, armentariu de scu. Petru, CSPS 103°.124. in corona de, 227.
Iscarpa Petru, CSPS 85°.
Iscarpa Petru, fratello di Cristofore, testis tramutu CSPS 56°.
Iscarpa Petru, testis, CSPS 106°.
Iscarpa Prethiosa, 267.
Iscarpis Petru presbiteru de scu. Petru de Silki, postura parthizione de servis, CSPS 21°, 22°,24°,25°, 26°, 27°, .
Isclafu Gosantine 149.
Ispanu Andria 158.
Ispanu de Comita 150. 156.
Ispanu Furatu fiiu de Comita 157.
Ispanu Juvanne, frate de Petru, 360.
Ispanu Muscu 158 sorre de Andria.
Ispanu Petru teste, 278.360.
Ispatha d’ Petru. 178. donnu, 259.
Ispathata – donna – CSPS 19°.
Isperate prebiteru de scu. Petru, 356.358.359.376.
Ispethiosa, apatissa, postura 232. 282.
Istefane (presbiteru) kertu de servis CSPS 31°.priore de Guthule, kertu in Kitarone, 396.
Ithir, abitato (Ittiri?), CSPS 95°.
Ithiris mabas villa, 437.
Ithoccor donnikellu, postura de servis CSPS 55°.
Ithoccor, donnikellu, CSPS 77°.
Ithomor, su puthu dessu monte de, località, 293.
Ithir, abitato, 437.
Itil de Comita, 430.
Itil (Gitil) de Mariane, 408.436.
Itin de Comita, d’Arthacan, testis, 412

 

 

Diritti Di Copyright : Giuseppe Concas

© : http://www.nominis.net

   

Cerca  

   

Visitatori Online  

Abbiamo 11 visitatori e nessun utente online

   
Copyright © 2024 Nominis.net. Tutti i diritti riservati.
Gestione e Manutenzione REMOTE_PC Contatto : email
© remotepc